LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

MULTIANAU, S. L., d’ara endavant, “el RESPONSABLE”, posa a disposició dels Usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar tots els Usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

 

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com de qualsevol altra disposició legal que pogués ser d’aplicació.

 

MULTIANAU, S. L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense obligació de preavís o de posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la seva publicació al lloc web de MULTIANAU, S. L..

 

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

 

Nom del domini: www.multianau.com

Nom comercial: MULTIANAU, S.L.

Denominació social: MULTIANAU, S.L. NIF: B50819507

Domicili social: GUARA PARCELA 5D NAVE 1 (POL. IND. VALDECONSEJO) , 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

Telèfon: 974540717

Correu electrònic: lopd@multianau.com

Inscrita al Registre (Mercantil/Públic): Inscrit al Registre Mercantil de Saragossa, Presentació I/141/406 Foli 64 Prot 1752/66/N/15/10/1999

 

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, aquest disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual estiguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte d’aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web i, en tot cas, redirigir al lloc web principal de www.multianau.com.

 

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i el seu esment o aparició al lloc web no implica l’existència de cap dret o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.

 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, teniu a disposició el correu electrònic lopd@multianau.com.

 

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

 

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al lloc web.

 

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’Usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida d’aquestes.

Mitjançant l’ús de galetes també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels Usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’Usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’Usuari.

 

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal que rebi una notificació de la recepció de galetes i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

 

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web de tercers. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari consideri que al lloc web hi ha algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho faci saber immediatament a l’administrador del lloc web. Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se’n el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’Usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a CUARTE DE HUERVA.