Compromís

Responsabilitat Social Corporativa

Alineem la nostra estratègia de negoci a la nostra política de Responsabilitat Social Corporativa, vetllant contínuament per la cura de les persones, el respecte a l’entorn, la creació d’ocupació estable, la prestació dels nostres serveis amb qualitat i el desenvolupament econòmic de la nostra comunitat.

A tot arreu on prestem els nostres serveis, mantenim relació amb els grups d’interès locals, per tal d’aconseguir una completa integració i elevar la qualitat de vida del nostre entorn més proper.

Per això, amb total transparència amb l’entorn:

 

  • Observem un estricte comportament ètic
  • Mantenim les bones pràctiques de govern corporatiu
  • Fomentem la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i la transparència
  • Invertim en I + D + I
  • Ens comprometem amb el desenvolupament de les persones treballadores, el respecte i la protecció dels drets humans i del diàleg social.

El nostre compromís en l’àmbit fiscal es materialitza en el compliment de totes les obligacions tributàries que es generen a conseqüència de la nostra activitat empresarial. Tot això, d’acord amb la normativa aplicable, a través de bones pràctiques fiscals i de forma consistent amb els principis de sostenibilitat i responsabilitat social corporativa.

Estem compromesos amb l’agenda 2030 i els ODS i apostem per:

 

  • Igualtat de gènere
  • Treball decent i creixement econòmic
  • Producció i consum responsables
  • Acció pel clima i aliances per assolir els objectius