Codi ètic

Codi Ètic multiAnau

A multiAnau, hem treballat en la creació d’un Codi ètic que té com a objectiu establir els principis que han de regir les conductes i comportaments de tot el nostre personal, així com proveïdors i qualsevol persona o empresa que treballi amb nosaltres.

La qualitat en els nostres serveis ha de ser paral·lela a l’honestedat i transparència en la nostra forma de relacionar-nos entre nosaltres, amb la nostra clientela i amb la societat.

Des dels seus orígens, a la nostra empresa ens hem caracteritzat per una clara aposta per la igualtat, negociant el 2010 el primer pla d’igualtat, el 2013, el segon i el 16 d’octubre de 2019 vam signar l’acord previ  del III Pla d’igualtat.