cartel igualdad 2022 multianau

22 de febrer – Dia Europeu de la Igualtat Salarial

Com a commemoració del 22 de febrer, volem compartir un informe que va publicar el Banc d’Espanya el 2020, “The Child penalty in Spain”, a la sèrie documents ocasionals número 2017, realitzat per Alicia de Quinto, Laura Hospido i Carlos Sanz.

En aquest informe es quantifica quant es penalitza la dona treballadora que té fills al nostre mercat de treball.

Prenent com a referència dades de la Vida Laboral de la Seguretat Social, s’adopta la metodologia utilitzada en treballs previs realitzats a altres països per avaluar l’existència d’una penalització per fill a Espanya, analitzant diferències entre homes i dones en el perfil d’ingressos després del naixement del primer fill. Els resultats mostren que els ingressos laborals de les dones cauen un 11% el primer any després del naixement. Tot i això, els ingressos dels homes amb prou feines es veuen afectats per la paternitat. Aquest impacte diferencial és encara més gran deu anys després del naixement. El banc d’Espanya estima que la penalització per fill a llarg termini és del 28%, similar en magnitud a la trobada a Suècia i Dinamarca, i menor que la del Regne Unit, els Estats Units o Alemanya.

Qui al final renuncia a tenir carrera professional per abocar-se a la cura dels fills és la dona. Per descomptat, si és una elecció voluntària és perfecte, el que és preocupant és que sigui imposada per les circumstàncies davant la impossibilitat de trobar polítiques de conciliació i empreses flexibles que permetin desenvolupar-se en les dues facetes, la de mare i la de professional que vol continuar creixent.

En el cas dels homes, el naixement dels fills els fa percebre des d’un punt de vista professional com a més madurs, centrats en l’objectiu i els estables.

De fet, tenir fills penalitza en molts casos la dona a l’hora de pujar, encara que afortunadament no sempre, perquè es té la creença que el seu focus d’atenció, dedicació i esforç ha canviat i la seva prioritat és una altra.

Segons aquestes feines sembla obvi concloure que les dones són més proclius que els homes a abandonar la feina quan afronten la maternitat.

I aquí apareix una altra variable interessant que fa que aquelles que decideixen ser executives i tenir carrera professional, no redueixen la seva jornada i opten per créixer, tenen horaris extensos amb càrrecs de responsabilitat, i sovint són percebudes com a “males mares” o almenys com a desaferrades.

Font: Banc d´Espanya. Autors: Alicia de Quinto, Laura Hospido i Carlos Sanz.