logo cruz roja

Col·laboració amb el Pla d’Ocupació de la Creu Roja

#multiAnau

#NetegemLaDesigualtat

#PlaDOcupacioCreuRoja

#InclusioLaboral