icono igualdad

MULTIANAU REP LA 2ª PRÒRROGA DEL DISTINTIU D’IGUALTAT A L’EMPRESA

Tenim l’honor de comunicar que el Ministeri d’Igualtat ha resolt la concessió de la segona pròrroga de vigència del distintiu “Igualtat a l’Empresa” 2014, a multiAnau. Destacant les millores en matèria de conciliació, la consideració de l’enfocament de gènere als protocols de selecció i de promoció, i l’estudi realitzat per conèixer l’interès de la plantilla a ampliar la seva formació i promocionar, animant-nos a continuar treballant a impulsar la presència de dones en llocs on estan infrarepresentades.