3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad

3 de Desembre Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

A @multiAnau ens comprometen amb el talent de les persones amb discapacitat. Compartim el missatge de la @fundacionadecco perquè ningú no negui el talent de les persones amb discapacitat, promovent el desenvolupament d’una societat més inclusiva, més diversa i, en definitiva, més justa.

http://salvaunincredulo.org

#LimpiamosLaDesigualdad

#DiaInternacionalDiscapacidad

#Talento

#Empleo

#InclusiónLaboral