3 de Diciembre. Día Internacional de las Personas con Discapacidad

3 de Desembre Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

La discapacitat és una característica més, que no defineix les persones, per això des de @multiAnau compartim el missatge de la @fundacionadecco: Salva un incrèdul! No negues el talent de les persones, afavoreix la seva inclusió a la societat ia l’ocupació en igualtat de condicions.

http://salvaunincredulo.org

#LimpiamosLaDesigualdad

#DiaInternacionalDiscapacidad