gif sobre la violencia de género

Campaña “Eliminación de la violencia contra las mujeres” 2021

El dia 25 de novembre és el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, aquest any, a multiAnau volem informar-vos del que és el Punt Violeta i del Recursos Disponibles, i dels recursos que tens a la teva disposició tant si ets víctima com a testimoni d’una agressió.

Del total de dones majors de 16 anys residents a Espanya:

57,3%. 1 de cada 2 dones ha patit violència al llarg de la vida per ser dona.

2.905.489 dones. El 14,2% ha patit violència física i/o sexual d’alguna parella actual o passada, en algun moment de la seva vida.

374.175 dones. El 1,8% ha patit violència física i/o sexual d’alguna parella, actual o passada, en els darrers 12 mesos.

96,9% de las dones que han patit violència física i/o violència sexual d’alguna parella, actual o passada, manifesten haver patit també algun tipus de violència psicològica (emocional, control, econòmica o por).

“TOTES LES PERSONES PODEM SER UNA PEÇA CLAU, UN PUNTO VIOLETA, PER ACOMPANYAR Y ATENDRE LES VÍCTIMES”

Font: Guia d’Actuació Davant de la Violència Masclista. Ministeri d’Igualtat. Govern de Espanya.

#LimpiamosLaDesigualdad

#LacraSocial

#ViolenciaDeGénero

#NiUnaMenos