Campaña “Eliminación de la violencia contra las mujeres” 2021

El dia 25 de novembre és el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, aquest any, a multiAnau volem informar-vos del que és el Punt Violeta i del Recursos Disponibles, i dels recursos que tens a la teva disposició tant si ets víctima com a testimoni d’una agressió.

Del total de dones majors de 16 anys residents a Espanya:

57,3%. 1 de cada 2 dones ha patit violència al llarg de la vida per ser dona.

2.905.489 dones. El 14,2% ha patit violència física i/o sexual d’alguna parella actual o passada, en algun moment de la seva vida.

374.175 dones. El 1,8% ha patit violència física i/o sexual d’alguna parella, actual o passada, en els darrers 12 mesos.

96,9% de las dones que han patit violència física i/o violència sexual d’alguna parella, actual o passada, manifesten haver patit també algun tipus de violència psicològica (emocional, control, econòmica o por).

“TOTES LES PERSONES PODEM SER UNA PEÇA CLAU, UN PUNTO VIOLETA, PER ACOMPANYAR Y ATENDRE LES VÍCTIMES”

Font: Guia d’Actuació Davant de la Violència Masclista. Ministeri d’Igualtat. Govern de Espanya.

#LimpiamosLaDesigualdad

#LacraSocial

#ViolenciaDeGénero

#NiUnaMenos