Punto Violeta

Campanya “Eliminació de la violència contra les dones” 2021

Punto Violeta és un instrument promogut pel Ministeri d’Igualtat per implicar el conjunt de la societat en la lluita contra la violència masclista i estendre, de forma massiva, la informació necessària per saber com actuar davant d’un cas de violència contra les dones. Forma part del catàleg de mesures urgents del Pla de Millora i Modernització impulsat per diferents ministeris del Govern d’Espanya en el context d’alarma masclista dels darrers mesos i suposa un canvi d’enfocament a les polítiques públiques d’atenció a les víctimes, situant la violència masclista com un problema estructural que requereix de la implicació del conjunt de la societat per acabar amb ella.

Font: Guia d’actuació davant de la violència masclista. Ministeri d’Igualtat. Govern d´Espanya.

#LimpiamosLaDesigualdad

#LacraSocial

#ViolenciaDeGénero

#NiUnaMenos