Entrega CPL

Lliuraments de Carnets Professionals de Neteja (CPL) a Barcelona

#multiAnau #LimpiamosLaDesigualdad

Es van lliurar ahir els CPL avalats per “AFELIN”. S’acredita amb ells a les persones treballadores d’aquest sector com a professionals qualificades en l’avantguarda de tècniques de neteja, el maneig dels productes químics i la prevenció de riscos laborals.

Continuem apostant en multiAnau, amb aquest acte, per la professionalització de les persones que exerceixen treballs en el sector de la neteja.

El CPL millora el currículum personal i dota d’eines d’especialització per a les seves competències professionals, permetent garantir la prestació del servei de neteja obtenint un resultat òptim i de qualitat. Agraïm a tots per la seva assistència, especialment als alumnes que actualment cursen la formació per a l’obtenció del CPL.