PREVEN_minuto

Aquesta innovadora iniciativa neix a multiAnau amb l’objecte de fomentar a la plantilla hàbits saludables útils, tant dins i fora de l’àmbit laboral, sota la seqüència: “Aprèn, Asimila i Actua”.

Amb aquests vídeos d’un minut de durada, es promou la participació dels Comitès de Seguretat i Salut en els projectes del Departament de Prevenció de multiAnau.

El projecte Preven_minut està orientat a reduir la sinistralitat, millorar la cultura preventiva, fomentar una gestió de la salut integral, integrada i participada, així com a generar un entorn i estil de vida saludable per a les persones que componen la nostra organització.