Rosalind Franklin

Rosalind Franklin (1920-1958)

Figura clau per al descobriment de l’estructura d’ADN, per la qual Wilkins, Watson i Crick van guanyar el Premi Nobel en 1962. Les seves fotografies sobre difracció de Raigs X van ser clau, ja que puc captar una imatge de l’ADN. El premi Nobel va ser lliurat a aquests tres homes quatre anys després de la seva defunció. Científica ignorada i fins i tot humiliada en la narració autobiogràfica que Watson fa de l’episodi.