bosque con árboles altos

Segell inscripció registre empremta de carboni

multiAnau, compromesa en la lluita contra el canvi climàtic, ha calculat la seva petjada de carboni dorganització.

Ens hem inscrit per segon any consecutiu al Registre d’empremta de carboni, compensació i projectes d’absorció de CO₂ del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Treballem tractant de reduir qualsevol impacte que pugui generar la nostra activitat. Apostem per productes i serveis ambientalment responsables. Invertim en tecnologia per poder assolir el nostre compromís.

El nostre esforç segons el nostre pla de descarbonització s’ha vist recompensat amb la reducció en un 9% del nostre valor relatiu de les emissions de GEI.