cartel en contra del acoso sexual

STOP A L’ASSETJAMENT SEXUAL I / O PER RAÓ DE SEXE

Multianau S.L. manifesta el seu rebuig a tot tipus de conductes d’assetjament en el treball que suposin un atemptat a la dignitat de les persones treballadores, de manera que no es permet ni es tolera l’assetjament sexual ni l’assetjament laboral en cap dels nostres centres de treball. Per aquest motiu, aquest mes d’octubre s’ha iniciat una campanya informativa adreçada a les persones treballadores.

En 2019, dins de la negociació el III Pla d’Igualtat, es va actualitzar el procediment, a l’objecte d’optimitzar la seva eficàcia.

Com a empresa és el nostre deure vetllar per la seguretat i salut de les persones treballadores, protegint-davant de qualsevol tipus de situació que pugui suposar un menyscabament contra la seva dignitat i honor.

Per denúncies, reclamacions o queixes dirigir-se a comitedeigualdad@multianau.com.

Accedeix a el tríptic informatiu clicant aquí.