Seguretat i Salut Laboral

Política de Seguretat i Salut laboral multiAnau

A multiAnau vetllem perquè tots els principis establerts a la nostra Política de Seguretat i Salut laboral es compleixin en totes aquelles àrees que ho requereixin.

El nostre objectiu: crear i mantenir entorns segurs de treball per a totes i tots, cada dia.

El nostre compromís: promoure una cultura de seguretat i salut laboral sòlida i integrada en el conjunt de totes les decisions de cada persona que treballa a l’organització.

Els nostres principis

  • Sempre complir: no només complim amb els requisits legals vigents sinó que també, de forma voluntària, observem qualsevol estàndard que els complementi i s’adeqüi també als requisits de la nostra clientela.
  • Sempre millorar: A través d’un procés fiable d’avaluació de riscos a cada centre de treball, millorem contínuament l’eficàcia del nostre sistema integrat de gestió. Sempre ens assegurem que l’organització, planificació i sistemes de control necessaris es compleixin a la perfecció.
  • Sempre protegir i anticipar-nos: Garantim el grau òptim de protecció a totes les persones que treballen a multiAnau a través de l’eficaç organització preventiva. I sempre amb l’objectiu d’anticipar-se a qualsevol tipus de risc.
  • Sempre formar i involucrar: Proporcionem els recursos i eines apropiats per millorar la competència de tot el nostre personal, amb la finalitat que siguin conscients dels riscos relacionats amb el seu lloc i funcions.
  • Sempre conscienciar: Tota l’organització està implicada en la millora contínua del nostre sistema de prevenció de riscos laborals. Totes i tots els que treballem a multiAnau som conscients de la importància de la prevenció i la seguretat a la feina, sigui quin sigui el nostre paper a l’organització.
  • Sempre comunicar: Tant les desviacions i errors detectats com les queixes, reclamacions, agraïments i suggeriments rebuts els considerem una font d’informació i d’oportunitats per millorar. Tot el personal té accés a diferents canals de comunicació amb la finalitat que contribueixin positivament al nostre acompliment en matèria de seguretat i salut laboral. Només així podem promoure una cultura de seguretat a tot el Grup.