Qualitat i Medi Ambient

Qualitat i Medi Ambient en multiAnau

En Multianau creiem que la Qualitat i el Medi Ambient són fonamentals per al desenvolupament de les nostres activitats i millora del nostre acompliment. Els nostres compromisos es recullen en la Política de l’SIG.

Qualitat:

 • Millora contínua dels nostres processos i indicadors de gestió perquè el resultat final sigui òptim.
 • Planifiquem i desenvolupem les nostres activitats de forma racional.
 • Qualitat en el servei per facilitar la fidelització dels nostres clients, enforteix l’organització.
 • Respondre als requisits contractuals dels clients per aconseguir el màxim grau de satisfacció.
 • Comunicació fluida amb els nostres grups d’interès.
 • Formació al nostre personal i col·laboradors.

Medi Ambient:

 • Assegurem el compliment de la normativa ambiental i compromisos adquirits.
 • Exigim als proveïdors i contractistes el mateix grau de compliment.
 • Consum racional de recursos per disminuir l’impacte en l’entorn.
 • Compromesa amb la reducció de la contaminació.
 • Protecció del Medi Ambient.
 • Millora de l’eficiència de l’consum energètic.
 • Desenvolupament objectius i programes periòdics d’actuació ambiental basades en la millora contínua.
 • Tenim calculada, verificada i inscrita la Petjada de Carboni en el Registre de l’Oficina Espanyola de Canvi Climàtic.
 • Amb programes de sensibilització ambiental de les parts interessades.
 • Política de compres sostenibles 02-2023