Igualtat

Igualtat

El nostre compromís amb la Igualtat va ser reconegut el 2014, quan el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat va concedir a multiAnau el “Distintiu d’Igualtat a l’Empresa” (DIE).

El DIE és una marca d’excel·lència que reconeix a la nostra companyia la seva implicació i treball en el desenvolupament de les polítiques d’Igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral, mitjançant la implantació de plans d’igualtat.

Des dels seus orígens, a la nostra empresa ens hem caracteritzat per una clara aposta per la igualtat, negociant el 2010 el primer pla d’igualtat, el 2013, el segon i el 8 de novembre de 2019 vam signar el tercer.

Si vols posar-te en contacte amb el nostre Comitè d’Igualtat, pots fer-ho enviant un correu electrònic a comitedeigualdad@multianau.com.

Pots ampliar informació aquí: