Igualtat

Compromís amb la Igualtat

El nostre compromís amb la Igualtat va ser reconegut el 2014, quan el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat va concedir a multiAnau el “Distintiu d’Igualtat a l’Empresa” (DIE).

El DIE és una marca d’excel·lència que reconeix a la nostra companyia la seva implicació i treball en el desenvolupament de les polítiques d’Igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral, mitjançant la implantació de plans d’igualtat.

Des dels seus orígens, a la nostra empresa ens hem caracteritzat per una clara aposta per la igualtat, negociant el 2010 el primer pla d’igualtat, el 2013, el segon i, en novembre de 2019, el tercer. Des de juliol de 2022, comptem amb el I Pla d’Igualtat del Grup multiAnau.

Si vols posar-te en contacte amb el nostre Comitè d’Igualtat, pots fer-ho enviant un correu electrònic a comitedeigualdad@multianau.com.

Pots ampliar informació aquí: